Preventivno čišćenje i uređenje Ramića potoka

Image
Stanje Ramića potoka prije čišćenja

Općina Stari Grad je, putem Službe za Civilnu zaštitu, pokrenula akciju raščišćavanja Ramića potoka od velikih količina otpada i šiblja (lokalitet Ramića banja-potok, dionica od auto servisa “Nose” do ulaza u kanalisani dio potoka). Akcija je provedena kako bi se djelovalo preventivno i spriječila začepljenja i eventualna izljevanja vode usljed većih padavina.

Kako su saopćili iz Službe za civilnu zaštitu Općine, uređenje Ramića banja - potoka bilo neophodno zbog nagomilanog otpada, šiblja i mulja što je prijetilo da izazove začepljenje i izljevanje potoka u slučaju obilnijih padavina.
Angažovano je Dobrovoljno vatrogasno društvo “Vratnik” koji su prethodnih mjesec dana radili na raščišćavanju potoka, etapno i u skladu sa vremenskim uslovima. Upravo zbog toga, radovi su trenutno obustavljeni zbog snježnih padavina.
“Radovi se izvode u fazama, a podrazumijevaju kresanje šiblja i granja u samom koritu i na obalama potoka, čićenje kaskada korita, smeća i drugog otpada sa obalnog dijela i odvoz smeća i ostalog otpada”, pojašnjavaju u Službi. Dodali su i da je samo sa jednog dijela potoka izvučeno četiri kamiona otpada, a finalni radovi su planirani čim se poboljšaju vremenski uslovi.

Iz Službe za civilnu zaštitu Općine apeluju na građane da na zabranjenim mjestima kao što je Ramića banja - potok ne odlažu otpad, jer time stvaraju višestruke probleme. “Zbog nagomilanog otpada teži je protok vode, što može izazvati začepljenje i izljevanje potoka u zimskom periodu, ali i dovesti do pojave raznih zaraznih bolesti”, ističu u Službi.

Za akciju čišćenja Ramića potoka, Općina Stari Grad je, putem Službe za civilnu zaštitu, izdvojila je 4.000 KM.

 

Radovi na rašćišćavanju se izvode u fazama