Na proljeće otvaranje arheološkog lokaliteta At mejdan

Image

Radovi na konzervaciji i restauraciji dijela arheološkog lokaliteta “At mejdan” u završnoj su fazi. Zbog osjetljivosti materijala kojima će se izvoditi finalni radovi, projekat će biti završen u proljetnim mjesecima, a ne u decembru, 2014. godine, kako je planirano. Prema riječima nadležnih iz Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Kantona Sarajevo, preostali su još tzv. 'fini' radovi za koje je potrebno sačekati pogodnije vremenske uslove.
Iznad kompletnog harema sa grobnim mjestima bit će postavljen most dužine 10-ak metara, što će omogućiti bolju preglednost lokaliteta. Most će se pružati iz pravca ulice Hamdije Kreševljakovića prema ulazu u harem džamije i imat će posebnu iluminaciju (rasvjetu) kako bi se omogućila i noćna prezentacija arheološkog parka. Most je rađen u kombinaciji metala i drveta, drveni podovi, metalna (pocinčana) ograda.
Inače, prilikom iskopavanja mezaristana Bakr-babine džamije na ovom lokalitetu, pronađen je i jedan nišan za koji struka smatra da je dosad neviđen u Sarajevu, a možda i šire. Nišan je pravljen iz dva dijela, ima kapu udubljenu poput krune četvrtastog oblika, a ne predstavlja ni šešir ni 'francusku' kapu, već simbolizira nešto treće, što tek treba otkriti. Pretpostavlja se da je riječ o muškom rahmetliji koji je po nečemu bio izuzetan, što mu je dalo poseban status i trag. Formiran je tim stručnjaka koji će istraživati njegovo značenje.
Ukupna vrijednost radova konzervacije i restauracije ovog lokaliteta je cca 174.000 KM, od čega je cca 134.000 KM (70.000 eura) donirao prijateljski grad Bursa iz Republike Turske, 15.000 KM je obezbijedio Zavod, a ostatak finansira Općina Stari Grad. Izvođač radova je firma “Neimari” d.o.o.