Više od 257 metara novih rukohvatnih ograda

Image
Džemala Čelića

Projekat postavljanja novih rukohvatnih ograda na području Starog Grada je okončan, potvrđeno je u Odsjeku za komunalne poslove Općine.
“U sklopu ovog projekta, na jedanaest lokacija postavljeni su klasični rukohvati od crnih cijevi zaštićenih bojom, dužine 257 metara. S obzirom da se radi o terenima sa većim nagibom, postavljanjem ovih ograda olakšano je kretanje građana, a najviše starijih osoba i djece”, pojasnili su u Odsjeku.
Nove rukohvatne ograde postavljene su u ulicama: Čeljigovići kod broja 1 dužine 20 m, Džemala Čelića dužine 12 m, Na varoš dužine 100 metara, Braće Nuhić od broja 16 do broja 19 dužine 32 metra, Paje čikma od broja 4 do broja 10 dužine 20 m, Paje kod broja 69 dužine 5 m, Za beglukom od broja 24 do broja 28 dužine 63 m, Save Skarića kod broja 4 dužine 5 m, Prvi bataljon od broja 2 do broja 6 dužine 34 m, Vinograd od broja 5 do broja 28 dužine 45 m i Boguševac čikma kod broja 6 dužine 21 m.
Pored navedenih lokacija, rukohvati su postavljeni i u ulici Za beglukom kod tunela dužine 9 metara, na mjestu gdje su već postojali, ali su bili otuđeni od strane nepoznatih lica.
Ukupna vrijednost radova iznosila je oko 29.000 KM, a finansirala ih je Općina Stari Grad. Izvođač radova je bila firma “Fadž Company” iz Sarajeva.

Paje kod broja 69 Prvi bataljon