Asfaltirana ulica Hadžijska ravan

Image

Rekonstrukcija ulice Hadžijska ravan u starogradskom naselju Mošćanica je završena. Ulica je asfaltirana u dužini od 150 metara i širini od oko 3,5 metra.
Postojeći asfalt u ovoj ulici bio je u lošem stanju, pa je rekonstrukcija podrazumijevala skidanje starog asfalta i tampona, postavljanje novog tampona, izdizanje šahtova i šibera, te asfaltiranje ulice.
„Stari, oštećeni asfalt je uklonjen. Postavljena je nova tamponska podloga i šahtovi i šiberi su izdignuti na potrebnu visinu. Nakon toga, ulica je presvučena novim asfaltom“, pojasnili su iz Odsjeka za komunalne poslove Općine.
Izviđač radova bila je firma „Sarajevoputevi“, a projekat je sa oko 20.000 KM finansira Općina Stari Grad.