Načelnik primio goste iz Kragujevca, razgovori o socijalnoj problematici

Image

Načelnik Općine Stari Grad, Ibrahim Hadžibajrić, primio je danas u svom kabinetu Slavicu Saveljić, člana Gradskog vijeća za socijalnu politiku i društvenu brigu o djeci i Branku Ristić, koordinatora Kluba mladih osoba sa invaliditetom Grada Kragujevca. Praćene gosp. Harisom Čauševićem, izvršnim direktorom NVO altruista „Svjetlo“-Organizacije za pomoć osobama sa umanjenim sposobnostima i gosp. Ramom Kuntom, nekadašnjim direktorom OŠ „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“, gošće iz Kragujevca su izrazile želju za susretom sa Načelnikom kako bi razmijenili iskustva na polju socijalne problematike.
 


Slavica Saveljić je govorila o načinu na koji se Grad Kragujevac suočio sa velikim brojem socijalno ugroženih lica. Pohvalna je činjenica da Kragujevac ima najbolji socijalni budžet u cijeloj Srbiji koji se posljednjih godina uvećao 5 puta, što je najbolji pokazatelj koliko se ulaže u njega, a samim tim i u programe za podršku socijalno ugroženim građanima. Grad Kragujevac finansira rad 11 organizacija za socijalno ugrožene, 2 dnevna boravka i Kluba za osobe sa invaliditetom.
O pomenutom Klubu, koji postoji već 3 godine, govorila je koordinator Branka Ristić koja je istakla njegov značaj za mlade osobe sa invaliditetom koji su na taj način uključeni u sve tokove svakodnevnog života. Klub je mjesto gdje su mladima na raspolaganju kreativne radionice, likovne radionice, mjesto za zabavu, igru i druženje.
Vođeni ovim primjerom i u NVO Altruista „Svjetlo“ su došli na ideju o pokretanju Kluba u Sarajevu za osobe sa umanjenim sposobnostima. U toku je finaliziranje pregovora sa Općinom Stari Grad da se ovom Udruženju izda prostor u Logavinoj ulici (preko puta Policijske stanice), koji bi dobili po minimalnoj cijeni zakupnine (10% od stvarne vrijednosti).
 


Načelnik Hadžibajrić je bio posebno zainteresovan za programe radnog angažmana za socijalno ugrožena lica koje Kragujevac uspješno provodi već nekoliko godina. Naime, prema procjenama njihovih službi, 80% socijalno ugroženih su radno sposobni, tako da im Grad, u saradnji sa Centrom za socijalni rad i određenim javnim ustanovama i firmama, ponudi radni angažman za koji dobijaju nadoknadu. Uprokos problemima na početku realizacije ovog programa, kada se samo 7 ljudi prijavilo za dobrovoljni rad, danas Kragujevac na taj način rješava problem 400 socijalno ugroženih, radno sposobnih lica. U isto vrijeme, riješen je problem nedostatka radno sposobnog kadra u komunalnim preduzećima i Mjesnim zajednicama, tako da se ti ljudi angažuju uglavnom na održavanju čistoće Grada, javne higijene, održavanju grobalja i sl. Zahvaljujući ovom programu, Kragujevac izdvaja godišnje 11 miliona dinara za jednokratnu pomoć i 38 miliona za dobrovoljni rad.
Sastanak je završen u nadi da će ovaj susret izroditi još bolje vidove saradnje između lokalnih zajednica.