Radovi u At mejdanu teku planiranom dinamikom

Image

Radovi u sklopu druge faze konzervacije i restauracije dijela arheološkog lokaliteta “At mejdan” odvijaju se planiranom dinamikom. Izvršeno je obilježavanje trasa za polaganje elektrovodova i priprema za postavljanje instalacija. Prethodno je rađeno raščišćavanje parcele od šiblja i rastinja, a otkriveni su i temelji starog objekta. Kako su kazali iz Službe za investicije, komunalne i inspekcijske poslove, trenutno se vrši iskop za temelje budućeg mosta. Most će se pružati preko mezarja i imat će posebnu iluminaciju (rasvjetu) kako bi se omogućila i noćna prezentacija arheološkog parka. Most će biti u kombinaciji čelika i drveta, izradit će se u radionici, a po završetku će se montirati na pomenutu lokaciju.
Ukupna vrijednost radova je cca 174.000 KM, od čega je cca 134.000 KM (70.000 eura) donirao prijateljski grad Bursa iz Republike Turske, 15.000 KM je obezbijedio Zavod, a ostatak finansira Općina Stari Grad.