U ponedjeljak počinju radovi u arheološkom parku At mejdan

Image

Druga faza radova konzervacije i restauracije dijela arheološkog lokaliteta “At mejdan” počinje u ponedjeljak, 13. oktobra, potvrdili su u firmi “Neimari” d.o.o. koja je izvođač radova. Druga faza radova trajat će 45 dana i očekuje se da u tom periodu budu završeni svi radovi na ovom arheološkom području.
Podsjećamo, prošle sedmice potpisan je Ugovor o radovima konzervacije i restauracije dijela arheološkog lokaliteta “At mejdan” između Općine Stari Grad Sarajevo, Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Kantona Sarajevo i firme “Neimari” d.o.o.

Prva faza radova izvedena je 2012. i 2013. godine i podrazumijevala je arheološka iskopavanja, sanaciju, restauraciju, te instalacionine radove. U drugoj fazi uradit će se otkrivanje harema sa kompletnim grobnim mjestima, te konzervacija i sanacija ostataka Bakr-babine džamije. U ovoj fazi radova bit će urađen i most koji će se pružati iz pravca ulice Hamdije Kreševljakovića prema ulazu u harem džamije. Most će imati posebnu iluminaciju (rasvjetu) kako bi se omogućila i noćna prezentacija arheološkog parka. Most će biti u kombinaciji čelika i drveta, izradit će se u radionici i po završetku montirati na pomenutu lokaciju.
Ukupna vrijednost radova je cca 174.000 KM, od čega je cca 134.000 KM (70.000 eura) donirao prijateljski grad Bursa iz Republike Turske, 15.000 KM je obezbijedio Zavod, a ostatak finansira Općina Stari Grad.

Na zapadnom dijelu At mejdana Hadži Alija Bakr-baba je 1544. godine sagradio džamiju, a na zapadnom dijelu harema i mekteb. U pisanim izvorima džamija se prvi put spominje 1565. godine, a ubrajala se u veće i ljepše džamije u gradu. Džamija je prvi put izgorjela 1697. godine, a oko 1700. godine je na njenom mjestu sagrađena nova koja je, također, ubrzo zapaljena, ali su je stanovnici mahale obnovili. Sa istočne strane džamije, uz harem, 1741/42. godine sagrađena je medresa, a preko puta medrese i Bakr-babine džamije sagrađena je biblioteka. Neposredno nakon uspostavljanja austrougarske uprave, 1878. godine džamija je pretvorena u vojno skladište. Definitivno je porušena, zajedno sa munarom, 1895. godine. Iste godine je porušena i zgrada Bakr-babinog mekteba, a dvije godine kasnije i biblioteka.