Počinje konzervacija arheološkog parka At mejdan

Image

Potpisivanjem Ugovora o radovima konzervacije i restauracije dijela arheološkog lokaliteta “At mejdan”, danas je u Općini Stari Grad najavljen početak druge faze, koja će trajati 45 dana i čime će biti završeni svi radovi na ovom arheološkom području.
Ugovor su potpisali Ibrahim Hadžibajrić, načelnik Općine Stari Grad Sarajevo; Valida Čelić Čemerlić, izvršni direktor Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Kantona Sarajevo i Ramiz Mulaomerović, direktor firme “Neimari” d.o.o.
Kazavši da će radovi početi nakon bajramskih praznika, a završiti do kraja godine, načelnik Hadžibajrić je pojasnio način finansiranja projekta.
“Ukupna vrijednost radova je oko 173.000 KM. Naš prijateljski grad Bursa iz Turske obezbijedio je sredstva u iznosu od 70.000 eura, Zavod će osigurati oko 15.000 KM, a ostatak će obezbijediti Općina. Po završetku ovih radova okončat ćemo kompletan projekat izgradnje Bakr-babine džamije (2011. godine) i konzervacije arheološkog parka,” kazao je Hadžibajrić.
U ime Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Kantona Sarajevo ugovor je potpisala izvršna direktorica Valida Čelić Čemerlić koja je govorila o historiji ovog lokaliteta, vremenu nastanka džamije, harema i mekteba. Ona je pojasnila da je 2012. i 2013. godine izvedena prva faza radova u kojoj su urađena arheološka iskopavanja, sanacija, restauracija, te instalacioni radovi.
“U drugoj fazi uradit ćemo otkrivanje harema sa kompletnim grobnim mjestima, te konzervaciju i sanaciju ostataka Bakr-babine džamije. Očekujemo da ćemo na kraju imati jedan afirmativan spomenik koji je urađen i prezentiran po trenutnim evropskim normama prezentacija, “kazala je Čelić Čemerlić.

U ovoj fazi radova bit će urađen i most koji će se pružati iz pravca ulice Hamdije Kreševljakovića prema ulazu u harem džamije. Most će imati posebnu iluminaciju (rasvjetu) kako bi se omogućila i noćna prezentacija arheološkog parka. Most će biti u kombinaciji čelika i drveta, izradit će se u radionici i po završetku montirati na pomenutu lokaciju.
Kao i prvu, i drugu fazu radova izvodit će firma “Neimari” d.o.o iz Sarajeva, koja je izabrana tenderskom procedurom provedenom od strane Zavoda. Direktor firma, Ramiz Mulaomerović, kazao je da, imajući u vidu da su već radili na ovom terenu, te da se firma “Neimari” inače bavi konzervatorskim i restauratorskim radovima, ne očekuju nikakve poteškoće.
“Potrudit ćemo se da svi radovi budu izvedeni stručno i profesionalno, te u dogovorenom roku,” kazao je Mulaomerović.