Osvjetljeno dvorište u Osnovnoj školi „Saburina“

Image

Školski odbor Osnovne škole „Saburina“ uputio je zahtjev Mjesnoj zajednici „Sumbuluša“ za osvjetljenje sjevernog dijela dvorišta. Sekretar pomenute Mjesne zajednice Muris Tunja odmah po prijemu zahtjeva proslijedio je isti nadležnoj službi u Općini, u ovom slučaju Službi za komunalne poslove i investicije.
 


Naime, 29. januara 2010. godine radnici firme „TESTINGELEKTRO“, koji su inače zaduženi za održavanje Javne rsvjete na Starom Gradu, ugradili su tri svjetiljke sa sijalicom i spojnim materijalom. Realizaciju ovog Projekta u iznosu od 2.902,77 KM finansirala je Općina Stari Grad Sarajevo.