Asfaltirana ulica Garaplina

Image

Asfaltirana je ulica Garaplina u starogradskoj Mjesnoj zajednici Bistrik, potvrđeno je u Službi za investicije, komunalne i inspekcijske poslove Općine Stari Grad.
Novi asfalt postavljen je u ulici Garaplina (krak uz ulicu Bistrik) u dužini od oko 78 metara. “Postavljanju novog asfalta prethodila je sanacija ulice Garaplina, koja je podrazumijevala tamponiranje terena i nivelisanje slivnika i šahtova sa asfaltom”, pojasnili su u ovoj Službi.
Sanaciju i asfaltiranje ulice Garaplina sa oko 14.000 KM finansirala je Općina Stari Grad Sarajevo, a izvođač radova bila je firma “Sarajevoputevi”.