Očišćena brana na Komatinu

Image

Završeno je čišćenje brane na Komatinu u starogradskom naselju Širokača. U sklopu radova je pokošena trava, raščišćeno šiblje i korov, prikupljen i očišćen otpad, te uklonjen mulj sa brane. Iz Službe za investicije, komunalne i inspekcijske poslove Općine kazali su nam da je uređenje brane bilo neophodno zbog nagomilanog otpada i mulja koje je moglo izazvati začepljenje i izljevanje potoka u slučaju padavina.
“Pokosili smo travu i šiblje oko brane. Uklonili smo otpad i očistili branu od mulja”, pojasnili su u Službi. Za ove radove Općina je angažovala firmu “Hise A&A” iz Sarajeva, a radovi su koštali oko 1.000 KM.