Saburina kuća “oživljena” nakon 260 godina

Saburina kuća, tačnije njen muški dio sa dvorištem, koji je sagrađen oko 1750. godine, jučer je nakon više od 260 godina ponovo otvorila svoja vrata gostima. Zahvaljujući Općini Stari Grad, koja je finansirala projekat sanacije i restauracije, vraćena je u funkciju Kuća koja je jedan od rijetkih sačuvanih primjera stambene arhitekture osmanskog perioda u Sarajevu.
Saburina kuća je prvobitno bila izgrađena kao stambeni kompleks koji se sastojao od više objekata: haremluka (ženska kuća) i selamluka (muška kuća), uz koji se nalazila velika štala. Svaki od ovih objekata, haremluk i selamluk, imali su po dvije avlije. Danas je od čitavog kompleksa Saburine kuće ostao samo jedan objekt, tzv. muški dio sa dvorištem.
Prema riječima načelnika Ibrahima Hadžibajrića, koji se jučer obratio velikom broju gostiju, Kuća je bila u vrlo zapuštenom stanju i njena sanacija je počela 2013. godine.
“Kompletan enterijer je ostao originalan, a korištene su posebne metode da bi se sačuvao originalni izgled i blago arhitekture. Da bi se došlo do izvornog izgleda plafona i zidova na spratu primijenjene su specijalne metode čišćenja boje,” kazao je Hadžibajrić.
Direktor Kantonalnog Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, Munib Buljina dodao je da je za te poslove angažovana ista ekipa ljudi koji su radili i na oslikavanju Vijećnice. “Nažalost, objekat je pretrpio velike promjene. U ovom obliku egzistira od kraja II svjetskog rata, “kazao je on.
Izgrađena sredinom 18 stoljeća, Saburina kuća je jedan od rijetkih očuvanih objekata stambene arhitekture orijentalnog tipa.
Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa uradio je projekat rastauracije i konverzacijue ovog objekta. “Svaki uništeni dio zamijenjen je drugim od istog materijala i istog načina obrade. Što smo mogli šačuvati, sačuvano je,” dodao je Buljina.

Radovi izvođeni u dvije faze

Kako je istakao Hadžibajrić, radovi na kući su završeni, a preostalo je uređenje avlije.
“Sanaciju i kaldrmisanje avlije ćemo najvjerovatnije raditi na proljeće. To je dosta manja investicija u odnosu na ove dvije predhodne faze koje su iznosile oko 170.000 maraka,” dodao je on.
Prema njegovim riječima, Kuća će biti otvorena za javnost i za turističke posjete. S druge strane, služit će i kao kuća za prijeme različitih delegacija, pobratimskih općina, diplomatskog kora...
Objekt je tokom rata bio direktno pogođen i tom prilikom je bila oštećena krovna konstrukcija, fasadni zidovi i prozori što je sanirao Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo 2002. i 2005. godine.
Kako je objekat i dalje bio nefunkcionalan i u izuzetno lošem stanju, Općina Stari Grad Sarajevo je u protekle dvije godine radila na njegovoj sanaciji i restauraciji. U julu, 2013. godine urađena je prva faza: očišćen prostor oko kuće i unutrašnjost, uklonjen stari malter na zidovima unutar kuće, izmijenjene elektroinstalacije, malterisana unutrašnjost, sanirani podovi i zamjenjene vodovodne instalacije u kompletnom objektu.
Druga faza radova počela je krajem maja ove godine, a urađena je konzervacija i restauracija drvenih elemenata musandere i dekorativnih šišeta, restauracija slikane dekoracije koja obuhvata i restauraciju originalnih slikarija uz prozore. U prizemlju i na spratu su obnovljene tradicionalne peći s lončićima. Pored navedenih konzervatorsko-restauratorskih radova, urađeni su i instalaterski radovi, postavljena rasvjetna tijela i alarmi. Općina je ove radove finansirala sa cca 147.000 KM, dok je za izradu projektne dokumentacije izdvojeno 23.000 KM.
Za prvu fazu radova zadužena je bila firma “Marušić” d.o.o, a za drugu “Neimari” d.o.o.

Stambena cjelina Saburina kuća, koja se nalazi na Kovačima, 2006. godine proglašena je nacionalnim spomenikom.

U Saburinoj kući zaživjet će i “Selamluk”


Projekat "Selamluk", koji je također jučer predstavljen, pokušat će što autentičnije predstaviti kulturu življenja u Sarajevu u osmanskom periodu kroz prijeme u objektu kojeg krasi izvorni i očuvani stambeni ambijent iz osmanskog perioda, a upravo takva je Saburina kuća.

U cilju realizacije ovog projekta, Saburina kuća je opremljena tradicionalnim inventarom ručne izrade: demirlijama sa santračima, ibricima, legenima, mangalima, zarfovima, te ručno taknim pirlitanim sofraboščama, mahramama, ponjavama... U Kući su izložene i replike tradicionalne nošnje bega i begovice iz Brusa bezistana za čiju izradu se materijal nabavljao u BiH, na Kosovu, pa do Indonezije, a radile su se prema složenoj tehnici i umjeću kazaskog zanata.

Kazavši da već odavno ovakav projekat postoji u Aleksandriji, a sada ga provodimo i u Starom Gradu, autor Alija Ibrović dodao je da će gosti (delegacije) u Saburinoj kući imati posebne protokole pisane na njima bliskom jeziku, a bit će dočekivani u osamnlijskom stilu.
“Kroz 'Selamluk' ćemo pokazati naš način života i naše gostoprimstvo. Svakome ko dođe ovdje bit će zanimljivo da vidi izvorne nošnje, koje su replike muzejskih zbirki, kao i demirlije, ibrike, sofrabošče,” kazao je Ibrović.
Kroz "Selamluk" goste će na kapiji dočekivati seizi u nošnjama, a hizmećari u nošnjama će im pomagati u odlaganju lične garderobe i preuzimanju papuča koje će se obavezno nositi u Kući. Upravo oni će povesti goste u minula stoljeća kroz kapije i kapidžike, avlije, magaze, mutfake, selamluke, divanhane i druge odaje, uz bogat tradicionalno-zabavni program.
Za potpun ugođaj brinut će se KUD «Baščaršija» i druge tradicionalne grupe i pojedinci. Gostima će se nuditi tradicionalna gastro ponuda (ala turka ili ala franga – sofrabošče i peškuni).

Kako bi projekat “Selamluk” bio samoodrživ, ciljna grupa za njegovu realizaciju je diplomatski kor, domaći zvaničnici i turisti predvođeni turističkim agencijama.