Info-press centar Općine Stari Grad/Info-press center of the Municipality of Stari Grad

Image

Info-press centar Općine Stari Grad/ Info-press center of the Municipality of Stari Grad 

 

Info-press centar Općine Stari Grad Sarajevo se nalazi u ulici Halači br. 1. Izgrađen na tri etaže, donosi turističko-promotivne, informacijske i servisne sadržaje. Otvaranjem Info-press centra u srcu Baščaršije, Općina Stari Grad Sarajevo čini pionirski poduhvat u promovisanju vrijednosti i bogatstava naše zemlje koja su nažalost nedovoljno iskorištena. Ovaj jedinstveni prostor i ljubazno osoblje će turistima svakodnevno nuditi priliku da obiđu i bolje upoznaju centar bh. turizma Baščaršiju, tj. staru gradsku jezgru, i tako njihov boravak učiniti što ugodnijim i ljepšim.
Info-press centar, pored osnovnih informacija o historijsko-kulturnom pregledu objekata, općih informacije o radu muzeja, galerija i drugih značajnih historijsko-turističkih sadržaja, nudi i uvid u programe koje organizuju različite kulturno-umjetničke institucije, servisne informacije, odgovore na različite turističke upite, kao i odgovore na upite upućene od strane lokalnog stanovništva, promociju različitih projekata organizovnih od strane kulturno-umjetničkih društava i institucija, te obilježavanje historijskih godišnjica i otvorenja.
Pored toga, Info press centar ima za cilj da istakne bogatstvo Sarajeva, kao mjesta gdje se susreću različite kulture i tradicije, predstavljajući Sarajevo kao sponu između Istoka i Zapada.
Saradnja i prijateljski odnosi sa ambasadorima različitih zemalja u našoj zemlji, koji se ostvaruju kroz zajedničke projekte, kao što je sadnja lipa u Aleji ambasadora, predstavljaju se u ovom objektu organizovanjem prijema i druženja, te promocijom kulturnog-historijskog bogatstva Starog Grada.

 


Info-press centar Općine Stari Grad Sarajevo radi od
ponedjeljka do petka od 08,00 do 16,00 sati.
Kontakt tel. 033/ 233  184, ili infopress@starigrad.ba

Info - press center of the Municipality of Stari Grad Sarajevo is located at Halači no. 1. Built on three floors, Center is bringing tourism promotion, information and service facilities. By opening the Info - press center in the heart of Baščaršija, Municipality of Stari Grad makes a pioneering venture in promoting the value and richness of our country, which unfortunately underutilized. This unique space and friendly staff will provide daily tourists the opportunity to visit and get acquainted center B&H tourism Baščaršija, (old town) and make their stay as pleasant as possible.
Info - press center, in addition to basic information about the historical and cultural examination facilities, general information about the work of museums, galleries and other important historical and tourist facilities, and offers insight into the programs organized by various cultural and art institutions, service information, answers to various tourist queries, as well as in response to queries sent by the local population, promotion of various projects organized by cultural associations and institutions, and marking historic anniversary and the opening ceremonies.
In addition, Info - press center has aims to show the richness of Sarajevo, as the meeting place of different cultures and traditions, presenting Sarajevo as a bridge between East and West. Establishing cooperation and friendly relations with the Ambassadors of different countries in our country, through the implementation of joint projects, organizing receptions, presentation of cultural and historical treasures, and planting linden Alley of ambassadors as a symbol of connection.
Cooperation and friendly relations with the Ambassadors of different countries in our country, which are realized through joint projects, such as planting a linden in the Alley ambassador, are beeing promoted in this Center, as well as the promotion of cultural and historical riches of the Stari Grad.

 

Info - press center of the Municipality of Stari Grad Sarajevo
Visiting hours: Monday to Friday from 08.00 to 16.00 hours.
Conntact us: Halači Street No. 1
Phone: 033/ 233 184
E-mail: infopress@starigrad.ba