I pobratimska Općina Karamursel se uključila u pružanje pomoći

Image

Građani općine Karamursel iz Republike Turske koju sa Općinom Stari Grad od 2006. godine veže Sporazum o bratimljenju, prikupili su finansijsku pomoć za stanovnike Bosne i Hercegovine stradale u poplavama i klizištima. PredstavniCI građana Karamursela: Abdullah Alpsan, Odasi Yenetim i Engin Sagkol, upoznali su danas načelnika Ibrahima Hadžibajrića sa načinom na koji su do sada pomogli ugroženom stanovništvu. Djeci bez roditelja koja žive u poplavljenim područjima, ili su ugroženi klizištima, prijatelji iz Karamursela su donirali 4.000 eura. Putem Općine Stari Grad, donirali su još 1.000 eura za grad Maglaj. Kako je Općina Stari Grad, putem Saveza gradova i općina FBiH, upoznata sa teškom situacijom u ovom gradu, te nestašicom goriva za vozila i mašine koje čiste grad, odlučeno je da taj novac bude iskorišten upravo za te svrhe.


Karamursel se nalazi na sjeverozapadu Turske i broji oko 54.000 stanovnika. Karakterističan je po tome što ga naseljava veliki broj iseljenika iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona.