Održana rasprava o nacrtu RP Mahmutovac

Image

Javna rasprava o Nacrtu regulacionog plana Mahmutovac održana je prošle sedmice u Općini Stari Grad Sarajevo. Regulacioni plan građanima je u ime Zavoda za planiranje i razvoj Kantona Sarajevo predstavila Stanislava Marinović, koordinatorica u Sektoru za provedbne planove.
Nakon pojašnjenja i obrazloženja, održana je i diskusija na kojoj su građani mogli iznijeti svoja mišljenja. Nakon toga, dogovoreno je da građani mogu sve svoje prijedloge, primjedbe, mišljenja i sugestije dostaviti u pisanoj formi Službi za urbanizam najkasnije do 15. juna, 2014. godine.
“Nakon toga, Služba će sumirati sve prijedloge i dostaviti ih Zavodu za planiranje i razvoj Kantona Sarajevo i gradu Sarajevu na dalju proceduru”, pojasnilili su u Službi za urbanizam.
U ime Općine Stari Grad Sarajevo prisutni su bili Mirsada Smajić pomoćnica načelnika za urbanizam i Nadija Kurto šefica Odsjeka za urbanizam, a u ime grada Sarajeva Nedreta Komarica, pomoćnica gradonačelnika.