Završeni radovi u ulici Josipa Štadlera

Image

Sanirana je ulica Josipa Štadlera (od ulice Edhem Mulabdić do spoja ulice Logavina) u starogradskoj Mjesnoj zajednici Logavina. U sklopu ovog projekta uklonjen je stari i oštećeni asfalt i postavljen novi. “Radovi su završeni u predviđenom roku, a sanirana je ulica u dužini od oko 150 i širini od 3 do 3,5 metara”, pojasnili su u Službi za investicije, komunalne i inspekcijske poslove Općine.
Sanaciju ove i još tri ulice (Ramića banja, Kovači i Bostarići) s oko 30.900 KM finansirala je Općina Stari Grad Sarajevo, a izvođač radova je bila firma KJKP “Rad”.