Asfaltiran put prema Hreši

Image

Put prema dionici Hreša - Biosko je asfaltiran, čime je u potpunosti završen projekat rekonstrukcije ove saobraćajnice.
Rekonstrukcija ovog puta podrazumijevala je čišćenje terena, skidanje starog asfalta, tamponiranje terena, postavljanje nasipa, kanala za odvodnju i bankina. Kompletna dionica u dužini od 300 metara je asfaltirana.
Realizacija ovog projekta rezultat je Sporazuma o sufinansiranju rekonstrukcije lokalnog puta Hreša - Biosko između općina Stari Grad i Istočni Stari Grad. Vrijednost projekta je 35.000 KM, od čega je Općina Stari Grad obezbijedila 20.000 KM, a Opština Istočni Stari Grad 15.000 KM.
Izvođač radova je bila firma “Ilidža putevi”.
Rekonstrukcija ovog puta nije prvi zajednički projekat opština Stari Grad i Istočni Stari Grad. Zajedničkim snagama okončali su i projekat uvođenja rasvjete u selo Mešinovići i u Faletićima, sanirali su put Zlatište – Širokača, očistili stazu prema vrhu žičare na Trebeviću, sanirali pristupni put Sarajevo - Pale do kamenoloma “Alpine”, te asfaltirali još nekoliko puteva.