Asfaltiran dio ulice Bostarići

Image

Asfaltiran je dio ulice Bostarići u starogradskoj Mjesnoj zajednici Širokača, potvrđeno je u Službi za investicije komunalne i inspekcijske poslove Općine Stari Grad. Novi asfalt postavljen je na dio ove ulice 19 do 29, odnosno u dužini od oko 150 metara.
“Postavljanju novog asfalta prethodila je sanacija dijela ulice Bostarići, koja je podrazumijevala tamponiranje terena i nivelisanje slivnika i šahtova sa asfaltom”, pojasnili su u ovoj Službi.
U sklopu ovog projekta sanirat će se još dijelovi ulica Ramića banja, Josipa Štadlera i Kovači. Sanaciju sve četiri ulice s oko 30.900 KM finanisra Općina Stari Grad, a izvođač radova je KJKP “Rad”.