Novi rukohvati na jedanaest lokacija

Image

Projekat postavljanja novih rukohvatnih ograda na području Starog Grada je okončan, potvrđeno je u Službi za komunalne poslove i investicije Općine.
“U sklopu ovog projekta na jedanaest lokacija postavljeni su klasični rukohvati od crnih cijevi zaštićenih bojom. S obzirom da se radi uglavnom o terenima sa većim nagibom, postavljanjem ovih ograda olakšano je kretanje građana, a najviše starijih osoba i djece”, pojasnili su u Službi.
Nove rukohvatne ograde postavljene su u ulicama Za Beglukom dužine 6 m, Tandareva dužine 60 m, Komatin dužine 20 m, Bostarići 1 dužine 36 m, Sulejmana Zolja dužine 30 m, Ramića banja - donja dužine 20 m, Turbe dužine 34 m, Škaljin sokak dužine 76 m, Muje Hrnjice dužine 38 m, Bistrik Medrese dužine 6 m i Kračule dužine 20 m.
Ukupna vrijednost radova iznosila je oko 27.000 KM, a finansirala ih je Općina Stari Grad. Izvođač radova je bila firma “Fadž Company” iz Sarajeva.
 

Bostarići Za beglukom
Komatin Tandareva