Postavljene nove instalacije u OŠ „Vrhbosna“

Image
 
 

Postavljanje instalacija u dograđenom objektu Osnovne škole „Vrhbosna“ je završeno, istakao je Mirsad Lelo, direktor ove škole.
„Završeno je postavljanje elektroinstalacija i vatrodojavnog sistema, montiranje antenskog sistema, odnosno sistema za antenske uređaje i kablovsku televiziju“, pojasnio je Lelo.
Za ove radove Općina Stari Grad je iz budžeta obezbijedila 37.000 KM, a izvođač radova je bila firma „Epta“.
Ovo nije prvi put da Općina Stari Grad finansijski pomaže rekonstrukciju Osnovne škole „Vrhbosna“. Ovaj školski objekat u ratu je u potpunosti bio devastiran, pa je kasnije izgrađen djlimično što nije bilo dovoljno za neometano odvijanje nastave u njemu. Općina Stari Grad je 2009. godine uradila projektnu dokumentaciju i izdala sve dozvole za gradnju novog objekta na dvije etaže. U istoj godini prvu fazu gradnje škole Kanton Sarajevo je finansirao s 55.000, Općina Stari Grad sa 70.000, a Turska vojna misija u BiH s 30.000 KM. U 2010. Općina je s 54.000 KM finansirala postavljanje krovne konstrukcije, a u budžetu za 2011. godinu obezbijedila je oko 150.000 KM za postavljanje kanalizacione i vodovodne mreže te protivpožarne zaštite. Prošle godine je Općina sa 64.000 KM finansirala izgradnju igrališta.
 

Dinamika radova: