Asfaltiran dio ulice Obhodža

Image

Asfaltiran je dio ulice Obhodža u starogradskoj Mjesnoj zajednici Mošćanica, potvrđeno je u Službi za komunalne poslove i investicije Općine Stari Grad.
Novi asfalt postavljen je na dio ove ulice i to od broja 48 do 88, odnosno u dužini od oko 200 metara i širini od četiri do pet i po metara.
“Postavljanju novog asfalta prethodila je sanacija dijela ulice Obhodža, koja je podrazumijevala tamponiranje terena i nivelisanje slivnika i šahtova sa asfaltom”, pojasnili su u ovoj Službi.
Sanaciju i asfaltiranje dijela Ulice Obhodža sa oko 49.400 KM finansirala je Općina Stari Grad, a izvođač radova bilo je KJKP “Rad”.