Izgrađen novi potporni zid u ulici Begovac

Image

Izgradnja novog potpornog zida u ulici Begovac broj 1 u starogradskoj Mjesnoj zajednici Mahmutovac je završena. Osim potpornog zida, dugog oko devet metara, na ovoj lokaciji izgrađene su i stepenice koje se nalaze uz sami zid.
Gradnji novog prethodilo je uklanjanje starog, dotrajalog potpornog zida na istoj lokaciji.
Izgradnju novog zida sa 17.800 KM finansirala je Općina Stari Grad, a izvođač radova bila je firma “Mibral” iz Sarajeva.