Potpisan Sporazum o bratimljenju i saradnji između Općine Stari Grad Sarajevo i Općine Mamak

Image

 Načelnik Općine Stari Grad Sarajevo Ibrahim Hadžibajrić i načelnik Općine Mamak Mesut Akgul potpisali su Sporazum o bratimljenju i saradnji.
Sporazum je potpisan 22. avgusta, ove godine u Općini Mamak, u Republici Turskoj.
Ovaj Sporazum doprinijet će jačanju lokalnih zajednica, njihovom međusobnom povezivanju, kao i povezivanju građana i naroda ove dvije općine. Saradnja između općina Stari Grad i Mamak, između ostalog, bazirat će se na realizaciji projekata od zajedničkog interesa u oblastima: privrede, kulture, obrazovanja, turizma, sporta, kao i zaštite prirodnog i kulturnog naslijeđa.

Hadžibajrić i Akgul

Predsjedavajući OV Stari Grad
i načelnici općina Stari Grad i Mamak

Cilj protokola je promocija svih kulturnih, socijalnih i humanih veza između dva naroda u okviru njihove historijske bliskosti, te jačanju historijskih, kulturnih, informativnih, naučnih, industrijskih, trgovačkih, tehničkih, umjetničkih, zdravstvenih, sportskih i turističkih veza između Općine Stari Grad i Općine Mamak.

Podsjećamo, Općina Stari Grad Sarajevo u posljednjih nekoliko godina potpisala je protokole o saradnji s 17 općina i gradova iz nekoliko zemalja. Do sada se pobratimila sa općinama i gradovima iz Turske, Slovenije, Makedonije, Albanije, Kosova, Crne Gore, Makedonije, Italije, kao i općinama iz BiH, a u narednom periodu bit će potpisan Sporazum o saradnji i sa Općinom Chiesanuova (San Marino), za koje je Prijedlog sporazuma već usvojilo Općinsko vijeće Stari Grad. Na ovakav način pokazuje opredjeljenje i spremnost za razvijanje dobrosusjedskih odnosa sa općinama i gradovima, kao i promicanje temeljnih principa suživota i tolerancije.

Načelnici Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić i Općine Mamak Mesut Akgul