Postavljanje kanalizacije u ulici Brdo džamija u završnoj fazi

Image

Pri kraju su radovi na postavljanju nove fekalne kanalizacije u ulici Brdo džamija, u Mjesnoj zajednici Širokača.
“Postavljene su nove cijevi u dužini od 70 metara i još je preostalo vraćanje terena u prvobitno stanje, čime će se radovi finalizirati,” pojasnili su u Službi za komunalne poslove i investicije Općine Stari Grad.
Podsjećamo, projekat postavljanja nove kanalizacione mreže u ovoj ulici podrazumijeva raščišćavanje terena na cijeloj trasi, prekopavanje postojećih asfaltnih i tamponskih površina i puteva, postavljanje novih kanalizacionih cijevi u dužini od 70 metara, te vraćanje terena u prvobitno stanje.
Ukupna vrijednost projekta je oko 17.800 KM, a u omjeru 50:50 % finansiraju ga Općina Stari Grad i KJKP „Vodovod i kanalizacija“, koja je i izvođač radova.