Sanacija Latinske ćuprije završena prije roka

Image

Radovi na sanaciji parterne površine mosta - Latinska ćuprija završeni su prošle sedmice, prije zvaničnog roka za završetak radova koji je, prema ugovoru, iznosio 40 dana. Na mostu je urađena demontaža oštećenih kamenih ploča, te su izrađene i postavljene nove čime je jedna od najljepših ćuprija u gradu ponovo vraćena u funkciju. Većina ploča na mostu bila je oštećena tokom zimskih mjeseci zbog korištenja soli za posipanje, tako da je ova intervencija bila neophodna. Tokom izvođenja radova, saobraćaj pješaka preko mosta nikada nije bio obustavljen, s obzirom da su se radovi izvodili etapno i jedna strana mosta je uvijek bila prohodna.


“Nije bilo problema u izvođenju radova. Završili smo prije roka i u dogovorenom iznosu,” izjavio je Ramiz Mulaomerović, jedan od direktora firme Neimari d.o.o. koja je bila izvođač.
Projekat je urađen u saradnji sa Zavodom za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Kantona Sarajevo koji je njime koordinirao, a radove je finansirala Općina Stari Grad Sarajevo sa 27.794,19 KM.
Sanacija Latinske ćuprije počela je 08. jula, a prethodilo joj je potpisivanje Ugovora o tekućem održavanju i sanaciji parterne površine mosta Latinska ćuprija, 24. juna, 2013. godine, od strane načelnika OSG Ibrahima Hadžibajrića, direktora Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa KS Muniba Buljine i tehničkog direktora firme Neimari d.o.o Sedžada Mizdraka.

Ovo nije prvi zajednički projekat Općine Stari Grad i Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa KS. Ranije je realizovana sanacija Višegradske kapije i bedema, te uspješno završena prva faza sanacije Saburine kuće.
Sanacija Latinaske ćuprije je i doprinos Općine Stari Grad obilježavanju 100. godišnjice atentata na prijestolonasljednika Franca Ferdinanda, koja je najavljena za narednu godinu.