Postavljena tri ogledala i dva saobraćajna znaka

Image

Na području Općine Stari Grad postavljena su tri nova saobraćajna ogledala i dva znaka.
Jedno saobraćajno ogledalo postavljeno je na raskrsnici ulica Škaljin sokak i Streljačka, drugo na spoju ulica Šaljin sokak i Baruthana i treće u ulici Jekovac kod broja 30a. Saobraćajni znakovi postavljeni u ulici Aščiluk do broja 3 i na raskrsnici ulica Škaljin sokak i Baruthana.
Postavljanje ogledala i znakova finansirala je Općina Stari Grad, a koštalo je oko 2.000 KM. Izvođač radova je bila firma “Sacom” iz Sarajeva.

 

Ogledalo u ulici Jekovac kod br. 30a
Ogledalo na raskrsnici ulica Škaljin sokak i Baruthana
Ogledalo na raskrsnici ulica Škaljin sokak i Streljačka