Očišćen Bistrički potok-brana

Image

Općina Stari Grad je, putem Službe za Civilnu zaštitu, izvršila raščišćavanje lokaliteta Bistričkog potoka – brane i očistila prostor od velikih količina otpada i šiblja. Na osnovu dopisa Inspektorata poljoprivredne, vodne i šumarske inspekcije Kantona Sarajevo o povećanom broju incidenata na vodotocima KS i davanju uputa o postupanju, shodno Zakonu o vodama, Općina je hitno reagovala i izvršila čišćenje pomenutog terena.
Angažovano je JKP “Park” čiji su uposlenici radili dva dana na prikupljanju, čišćenju i odvozu smeća i šiblja iz Bistričkog potoka. Ukupno su izvučena 4 kamiona otpada, a na raščišćavanju je radilo 10 radnika. Za ove svrhe Općina je, putem sredstava Civilne zaštite, obezbijedila 3.000 KM.
 

Prije Poslije
Prije Poslije
Prije Poslije
Prije Poslije