Evropska komanda američkih snaga finansira sanaciju Zavoda “Mjedenica”

Image

Evropska komanda američkih snaga (US EUCOM), preko svog Ureda za saradnju u oblasti odbrane pri ambasadi SAD-a u BiH, finansirat će projekat renoviranja Osnovne škole za djecu sa posebnim potrebama “Mjedenica”, vrijedan 400.000 dolara. Investitori su već izabrali izvođača radova i potpisali ugovor sa njim, tako da bi sanacija i renoviranje škole trebali početi ove sedmice. Prema riječima Mirsada Asimovića, direktora Zavoda za specijalno obrazovanje i odgoj djece “Mjedenica”, radit će se utopljavanje zgrade i ugradnja termo-izolacione fasade, zamjena vanjske i unutrašnje stolarije, te sanacija limenih dijelova krovova na domu i obdaništu, što je trenutno najneophodnije. Utopljavanjem zgrade, prema procjenama, postići će se ušteda energije do 30%.


“Naši pregovori su išli u tom smjeru i osnovna filozofija je utopljavanje zgrade i ušteda energije. Ovo je prvi put u posljednjih 40 godina da se radi ovako detaljna sanacija Zavoda, s obzirom da su do sada rađena samo krpljenja i održavanje zgrade,” kazao je Asimović, napominjući da je ovaj objekat izgrađen prije II svetskog rata i da traži stalne intervencije.
Prema riječima načelnika Općine Stari Grad, Ibrahima Hadžibajrića, ideja o ovoj saradnji se rodila u razgovorima sa određenim službenicima Američke ambasade u BiH.
“Krajem prošle godine smo uputili Američkoj ambasadi prijedlog za sanaciju Zavoda 'Mjedenica', sa predmjerom radova i evo danas je taj dogovor finaliziran i možemo reći da smo uspjeli u svojim namjerama. Djeca u ovom Zavodu će konačno imati uslovniji prostor za boravak i rad i to mi je posebno drago,” kazao je Hadžibajrić.
Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece “Mjedenica” pohađa više od 160 djece, od predškolskog uzrasta do odraslih u radionicama za radnu okupaciju.


Direktor Asimović dodaje da su osnovni problem ove djece teškoće u razvoju, na intelektualnom planu. “U periodu poslije rata povećan je broj djece sa višestrukim smetnjama kao što su govor, motorika i psihička stanja, a sve je više i djece koja boluju od autizma,” naglašava Asimović.
Specijalnu osnovnu školu u Zavodu trenutno pohađaju 102 učenika, u radionicama za radnu okupaciju je 30-ak polaznika, a u vrtiću 28-oro djece. S obzirom da je Zavod u obrazovnom sistemu Bosne i Hercegovine, djeca ga trenutno ne pohađaju jer su na raspustu.
Zvanično, rok za završetak svih navedenih radova je 90 dana.