Općina Stari Grad izdvojila 6.000 KM za tankove za vodu na Grdonju

Image

 Općina Stari Grad će sufinansirati nabavku tankova za pitku vodu u cilju realizacije projekta “Park šume prijateljstva” na Grdonju. Sporazum o sufinansiranju potpisao je, u ime Općine Stari Grad, načelnik Ibrahim Hadžibajrić, a u ime KJP “Sarajevo-šume” koje vodi aktivnosti oko realizacije ovog projekta, direktor Nermin Demirović.
Općina i “Sarajevo-šume” će zajedno finansirati nabavku tankova za pitku vodu kapaciteta do 12.000 litara, u omjeru 50:50%. Procijenjena vrijednost tankova je 12.000 KM.
Općina Stari Grad Sarajevo je još prošle godine izdala urbanističku i građevinsku dozvolu za gradnju ovog Parka, međutim problem je bila infrastruktura, te se morala prilagoditi tehnička dokumentacija. KJP "Sarajevo- šume" već je izvršilo priključenje električne energije, a kako na pomenutoj lokaciji nema gradske vodovodne mreže, pristupit će se alternativnom rješenju, tj. kupovini tankova. Gradnja parka počet će ubrzo nakon toga, a finansirat će je Republika Turska. Nosilac projekta bit će Turska uprava za međunarodnu saradnju (TIKA) sa sjedištem u Sarajevu. Završetak gradnje “Parka šume prijateljstva” očekuje se naredne godine.

"Park šume prijateljstva" na Grdonju prostirat će se na površini od cca 6 ha i imat će dva ulaza sa posebno izgrađenim kapijama. Park će krasiti vidikovac sa veličanstvenim pogledom na Sarajevo i šetnica, amfiteatar koji će moći primiti 80 posjetilaca, te prostor za vježbanje opremljen savremenim spravama za vježbanje. Predviđen je i kafe-restoran na površini od 308 m2 sa okolnom tarasom (verandom). Također, predviđen je prostor za piknike, dječije igralište sa modernim mobilijarom, fontana, te hladnjak (sjenik). Duž šetnice bit će izgrađen i drveni most, dužine 10 metara. Cijelom šetnicom bit će postavljen dovoljan broj koševa za otpatke, smjernice i znakovi upozorenja. Park će imati i javnu rasvjetu.