Izgradnja potpornog zida u Ramića banji

Image

U toku je izgradnja potpornog zida na području Mjesne zajednice Sedrenik u ulici Ramića banja broj 53. S obzirom da se stari zid nalazi ispod ceste, zbog težine je došlo do popuštanja i obrušavanja terena i zida. Zbog toga je Općina odlučila sanirati pomenuti dio i izgraditi novi armirano-betonski potporni zid.
U sklopu ovog projekta izgradit će se zid dužine 12 metara, prosječne visine od 2,5 do 4,5 metra. Pored toga, iznad zida napravit će se separatni šaht koji će sakupljati oborinske vode sa saobraćajnice, lokalni potok koji se nalazi u blizini i oborinske vode s Osnovne škole “Sedrenik”. Šaht će se ucijeviti i provesti do Ramića potoka.
“Na jednom dijelu se vrši iskop i djelimično rušenje postojećeg zida, dok se na drugom dijelu već radi betoniranje stope podzida dubine sedam metara”, pojasnili su u Službi za komunalne poslove i investicije Općine.
Sanaciju potpornog zida finansira Općina Stari Grad, a vrijednost investicije je oko 28.000 KM. Izvođač radova je firma „Gros-Comp“ Z.Z.