Novi asfalt u Ulici Ablakovina

Image

Saniran je i asfaltiran osnovni pravac ulice Ablakovina i čikma od broja 39 do 47 u istoimenoj ulici.
U sklopu ovog projekta ugrađen je novi tampon, postavljeni su vodovodni šiberi i šahtovi na odgovarajuću visinu zbog pravilne odvodnje, izrađene bankine i posute šljunkom. Ulica je asfaltirana asfaltom debljine sedam centimetara.
“Sanirana su i asfaltirana oštećenja na osnovnom pravcu i u čikmi od broja 39 do 47 u dužini od 60 metara i prosječnoj širini od 3,5 do pet metara”, pojasnili su u Službi za komunalne poslove i investicije Općine.
Projekat asfaltiranja Ulice Ablakovina s oko 17.000 KM finansirala je Općina Stari Grad, a izvođač radova bio je KJKP “Rad”.