Asfaltirana Ulica Talirevića

Image

Ulica Talirevića u Starom Gradu je asfaltirana, čime je u potpunosti završena njena sanacija. Sanacija ove ulice je podrazumijevala skidanje starog sloja asfalta, ugradnju i nabijanje tampona, izdizanje šahtova i rešetki za odvodnju i završno asfaltiranje.
“Ulica Talirevića asfaltirana je u dužini od oko 243 metra i širini od 3,5 do 5 metara”, pojasnili su u Službi za komunalne poslove i investicije Općine.
Općina Stari Grad je s oko 63.800 finansirala ovaj projakat, a izvođač radova je bila firma KJKP “Rad”.