Postavljene nove rešetke za vodu u sedam ulica

Image

Četrnaest novih gusanih rešetki za vodu postavljeno je u sedam ulica na području Općine Stari Grad. Rešetke za vodu postavljene su u ulicama: Safvet-bega Bašagića 92 i 88, Grličića brdo bb, 5 i 1, Hercina 12, Mihrivode 31 i 29, Mali Sedrenik 57 i 5, Fazilin sokak bb i 1 i Hladivode 37 i 1.
“Zbog kontinuiranih i sve učestalijih krađa metalnih gusanih rešetki za vodu na području Općine Stari Grad neophodno je bilo postavljanje novih rešetki u sedam ulica. Prilikom montaže rešetke su dodatno učvršćene varenjem”, pojasnili su u Službi za komunalne poslove i inevesticije Općine.
Kompletan projekat s oko 5.650 KM, finansirala je Općina Stari Grad, a izvođač radova je bila firma “Fadž Company” iz Sarajeva.