Izmješteno spomen-obilježje Šećeroviću i Resiću u At mejdanu

Image
 
 

Spomen-obilježje civilnim žrtvama agresije na BiH, Senadu Šećeroviću i Dževadu Resiću,koje se nalazilo u parku At mejdan, izmješteno je na inicijativu njihovih roditelja. Kako su kazali u Službi za komunalne poslove i investicije Općine, spomen-obilježje koje je bilo postavljeno u parku At mejdan bilo je privremenog karaktera, tako da je sada, sa lokacije uz Ulicu Hamdije Kreševljakovića, izmješteno preko puta parka, odnosno, tačno na mjesto gdje su ova dva mlada čovjeka izgubila život.
Šećerović i Resić poginuli su u civilnom automobilu koji se 26. aprila, 1992. godine kretao od Bistrika. Na njihov automobil pucano je iz tadašnje kasarne II armijske oblasti JNA.
Izmještanje spomen-obilježja s oko 2.000 KM finansirala je Općina Stari Grad, a izvođač radova je bila firma “Labrador”.
Radovi su podrazumijevali iskop temelja, armiranje i betoniranje spomenika, te izgradnju žardinjere za cvijeće.