U toku je sanacija Ulice Talirevića

Image

Rekonstrukcija i sanacija Ulice Talirevića koja se nalazi na području Mjesne zajednice Bistrik je u toku. Prema informacijama Službe za komunalne poslove i investicije Općine Stari Grad sanacija ulice planirana je u dužini od oko 243 metra.
Projekat podrazumijeva mašinsko zasijecanje ivica postojećeg asfalta, izdizanje vodovodnih šibera i slivnih rešetki na potrebnu visinu, nabijanje tla, ugradnju tampona, te postavljanje asfalta.
“Urađeni su pripremni radovi i raščišćavanje terena, a u toku je isijecanje oštećenog asfalta i ravnanje terena,“ pojasnili su u Službi.
Izvođač radova je KJKP „Rad“, a projekat će sa oko 63.800 KM finansirati Općina Stari Grad.