Šetalište Dariva u novom ruhu

Image

Završena je i druga faza projekta “Hortikulturno unapređenje javnih zelenih površina KS (ozelenjavanje šest općina KS) u funkciji zdravijeg i ugodnijeg ambijenta življenja i rada, u skladu sa standardima ISO 14001”. Radilo se o projektu koji se realizovao u dvije faze, a podrazumijevao je hortikulturno uređenje šetnice Dariva.
Iz Službe za privredu Općine Stari Grad, koja je vršila nadzor nad projektom,kazali su da su obje faze završene i da je šetalište Dariva u potpuno novom ruhu.
Prva faza podrazumijevala je uređenje i sadnju 50 sadnica javora i jasena i 20 srebrenih jela na području Darive, a druga faza uređenje 2.500 m2 zelene površine.
“Sadnice koje su zaštitnog karaktera posađene su na površini od 14.000 m2”, istakli su u Službi. Novouređenu površinu na šetelištu Dariva danas (11. aprila, 2013. godine) su obišli predstavnici firme “Park” i Općine Stari Grad.
Projekat je finansirao Fond za zaštitu okoliša FBiH, izvođač radova je bila firma KJKP “Park”, a nadzor je bila Općina Stari Grad Sarajevo. Projekat je koštao 32.385,77 KM.