Nova rukohvatna ograda u Ulici Obala Kulina bana

Image
Oštećeni trotoar koji će biti uskoro saniran

Postavljena je nova rukohvatna ograda u Ulici Obala Kulina bana iznad Ulice Tabaci. Na ovom dijelu nalazila se stara, dotrajala rukohvatna ograda koju je bilo neophodno zamijeniti. “Postavljena je klasična rukohvatna ograda od crnih cijevi zaštićena bojom dužine šesnaest metara. S obzirom da se pored ograde nalazi poslovni prostor s podzemnom garažom, korisnici tog prostora uradili su nastavak i postavili ogradu iznad garaže, tako da je sada ograda kompletna”, pojasnili su u Službi za komunalne poslove i investicije Općine.
Postavljanje dijela ograde dužine šesnaest metara koštalo je oko 1.250 KM, a radove je finansirala Općina Stari Grad. Izvođač radova bila je firma “SOBR -Zahirović Dževada”.
Pored toga, Služba je izlaskom na teren ustanovila da je neophodna i sanacija trotora pored ograde. Nakon upućenog dopisa Direkciji za puteve Kantona Sarajevo za sanaciju pomenutog pločnika, Služba je dobila pozitivan odgovor.
“KJKP “Rad” će početkom građevinske sezone uraditi sanaciju trotoara u Ulici Obala Kulina bana iznad Ulice Tabaci i pored prenoćišta “Sebilj” “, sopćeno je iz Direkcije za puteve KS.

 

Općina i korisnici prostora zajedno napravili ogradu