12. sjednica Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo

Predloženi Dnevni red:

 • 1. Usvajanje zapisnika o radu na 11. sjednici Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo, održanoj 4. novembra 2009. godine;
 • 2. Prijedlog Sporazuma o saradnji Općine Silivri Belediyesi – Istanbul Republika Turska i Općine Stari Grad Sarajevo;
 • 3. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2009. godinu, na razdjelu Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo;
 • 4. Prijedlog Rješenja o imenovanju zamjenika pravobranioca Općine Stari Grad Sarajevo;
 • 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o okvirnim kriterijima za upotrebu sredstava tekučih grantova nevladinim i neprofitnim organizacijama iz Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo;
 • 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji službi Općine Stari Grad Sarajevo;
 • 7. Prijedlozi akata iz oblasti zakupa poslovnih prostora;
  a) Prijedlog Odluke o otplati zaostalih zakupnina za zakup poslovnih prostora;
  b) Prijedlog Odluke o pretvaranju poslovnog prostora u stambeni prostor u ul. Maguda br. 1/I;
  c) Prijedlog Odluke o dodjeli na korištenje poslovnog prostora u ul.Trgovke br.13-a, a na prijedlog Općinskog Načelnika;
 • 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog konkursa za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta;
 • 9. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna urbanističkog projekta BAKR-BABINA DŽAMIJA” i
 • 10. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi urbanističkog projekta Spomen obilježje PAPI IVANU PAVLU II
 • 11. Informacija o provođenju Odluke o komunalnim taksama;
 • 12. Informacija o zimskom održavanju cesta na području Općine Stari Grad Sarajevo za sezonu 2009/10. godina;
 • 13. Informacija o aktuelnim pitanjima iz oblasti socijalne zaštite za period 01.01. do 31.10.2009. godine;
 • 14. Informacija o procesu deminiranja Općine Stari Grad Sarajevo za period od 1997. - 2009. godine;
 • 15. Prijedlozi iz oblasti imovinsko pravnih odnosa;

  I - Utvrđivanje prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu:

  1. Alađuz Asim
  2. Dževlan Sabiha
  3. Kabaš Hivzija
  4. Klico Enver
  5. Šabotić Safet

  II - Preuzimanje gradskog građevinskog zemljišta:

  1. Izmirlija Rabija
  2. Jažić Muhamed
  3. Karačić Izet
  4. Općinsko pravobranilaštvo O.S.G.S. (Izgradnja pristupnog puta u ul. Skendera Kulenovića)

  III - Dodjela Zemljišta za redovnu upotrebu:

  1. Smailhodžić Hamdija
  2. Suljević Bećir

  IV - Ostalo

  1. Hrapović Sarajko
  2. Kruščica Hamdija - (oglašavanje ništavim rješenja O.V.S.G.S.)
  3. Pezo Asim - (Zaključak o ispravci Rješenja)
  4. Saraj d.o.o. - (dopunsko Rješenje)
  5. Šahović Dijaz - (Izmjena pravosnažnog Rješenja O.V.S.G.S.)
   
 • 16. Usmeno obraćanje Općinskog Načelnika;
 • 17. Pitanja i inicijative općinskih vijećnika.
   
 • Preuzmite kompletan materijal za sjednicu u .zip formatu