Projekat "Naša pasivna kuća"

Image

Agencija za arhitekturu i dizajn "Archigreen" iz Sarajeva uputila je Općini Stari Grad pismo namjere za realizaciju projekta "Naša pasivna kuća", koji bi bio prvi pasivni objekat u Bosni i Hercegovini izgrađen u saradnji državnih institucija i izvođača pasivnih kuća.
Pasivne kuće svojom vrhunskom toplotnom izolacijom i korištenjem energije iz obnovljivih izvora potrošnju energije smanjuju i do 10 puta, a istovremeno osiguravaju maksimalnu udobnost. Realizacija projekta gradnje ovakvih kuća, počet će upravo u Starom Gradu.
Ovakvi primjeri izgrađenih pasivnih kuća govore sami za sebe i već se primjenjuju u Austriji, Hrvatskoj, Sloveniji i dr. zemljama okruženja.
Općina Stari Grad će učestovati u ovom projektu tako što će obezbijediti adekvatnu parcelu za izgradnju, a kuću će graditi firma "Promo"d.o.o. kao glavni izvođač sa kooperantima.
Po završetku gradnje, pasivna kuća će određeni period biti ogledni primjer u korištenju izvođača, u kojoj će se organizovati događaji i sadržaji vezani za energetski efikasnu gradnju. Tokom "Otvorenih vrata pasivne kuće" korisnicima će biti omogućen boravak i uvid u potrošnju i ponašanje ovog objekta.
Općina Stari Grad je, prihvativši učešće u ovom projektu, za izgradnju pasivne kuće izabrala lokaciju u starom dijelu grada, MZ Kovači, a kako Općina ustupa lokaciju i izdaje dozvole na svoje ime, kuća će u konačnici ostati u vlasništvu Općine Stari Grad koja će joj dati krajnju namjenu. Nakon što Zavod za planiranje utvrdi da se na predmetnoj lokaciji može graditi kuća, u skladu sa Regulacionim planom Kovači, pristupit će se izdavanju potrebne dokumentacije, nakon čega će početi gradnja.
"Pasivna kuća je niskoenergetski objekat koji osobinama ugrađenog materijala i načinom izbora grijanja i hlađenja pruža ugodan unutrašnji prostor i udoban boravak tokom cijele godine (zimi je prosječna temperatura 20 stepeni, a ljeti 26 stepeni), uz vrlo malu potrošnju energije. Prema energetskom razredu, kuća se nalazi u grupi A ili B, a to znači da je potrošnja toplotne energije ( i rashladne energije tokom ljeta) 15-20 Kvh/m2. Primjera radi, cijena potrošnje 1Kvh je oko 0,15KM, što znači da bi ova kuća trošila godišnje oko 2,50KM po m2. Ukupna površina kuće iznosi oko 103m2," saopćili su iz Sektora za lokalni razvoj Općine Stari Grad, zaduženog za realizaciju projekta.