Projekat "Park šume prijateljstva"

Image

 Projekat "Park šume prijateljstva" na lokalitetu Grdonj (Općina Stari Grad Sarajevo), nastao je kao plod saradnje između Udruženja inžinjera i tehničara šumarstva FBiH (UŠIT) i Generalne direkcije za šumarstvo Republike Turske. Generalna skupština UN-a je 2011. godinu proglasila Međunarodnom godinom šuma sa ciljem podizanja svijesti o održivom upravljanju, očuvanju i razvoju svih tipova šuma i u skladu s tim pozvala sve države članice da organizuju aktivnosti kojima bi se obilježila ta godina.

Zvanična delegacija šumarstva BiH posjetila je iste godine Republiku Tursku gdje je dogovorena realizacija projekta "Park šume prijateljstva", kao simbol bosanskohercegovačkog i turskog prijateljstva i saradnje.
Eksperti iz Turske, u saradnji sa stručnjacima KJP "Sarajevo- šume", Uprave za šumarstvo KS i Udruženja inžinjera i tehničara šumarstva FBiH, iste godine su posjetili predviđeni lokalitet za Park šuma na Grdonju (područje Općine Stari Grad Sarajevo), nakon čega je u Generalnoj direkciji "Turskih šuma" u Ankari urađen idejni projekat.

Naročita pažnja u predmetnom Projektu je na Općini Stari Grad Sarajevo od koje se očekuje tehnička podrška i obezbjeđivanje potrebne dokumentacije (urbanistička i građevinska dozvola) od strane nadležnih službi. Općina je, uz punu podršku Načelnika Općine Ibrahima Hadžibajrića, preuzete obaveze ispunila izdavanjem urbanističke saglasnosti, a u toku je dopuna projekta, odnosno usklađivanje zahtjeva navedenih u Rješenju građevinske dozvole, nakon čega će se pristupiti realizaciji projekta.

"Park šume prijateljstva" na Grdonju površine je cca 6 ha i imat će dva ulaza sa posebno izgrađenim kapijama.
Ovaj lokalitet ima poseban značaj jer je na njemu 1939/40. godine postavljena Ogledna šumsko-meliorativna stanica na kojoj je izučavao prof. Dimitrije Afanasijev koji je i zasadio postojeću dendrofloru, odnosno brzorastuće ili ekspresne alohtone vrste (unešene biljke u prostor). Postojeća dendroflora će biti popisana na jednom od panoa na ulazu u park, na bosanskom i latinskom jeziku.

Park će krasiti vidikovac sa veličanstvenim pogledom na Sarajevo i šetnica, amfiteatar koji će moći primiti 80 posjetilaca, te prostor za vježbanje opremljen savremenim spravama za vježbanje. Predviđen je i kafe-restoran na površini od 308 m2 sa okolnom tarasom (verandom).
Također, predviđen je prostor za piknike, dječije igralište sa modernim mobilijarom, fontana, te hladnjak (sjenik). Duž šetnice bit će izgrađen i drveni most, dužine 10 metara.
Cijelom šetnicom bit će postavljen dovoljan broj koševa za otpatke, smjernice i znakovi upozorenja. Park će imati i javnu rasvjetu.
Postavljen je i protivpožarni punkt za gašenje lokalnog požara, a projektom su predviđeni prijemna kućica i kiosk za prodaju suvenira.
Tehnička realizacija projekta izvršit će se putem Turske uprave za međunarodnu saradnju (TIKA) sa sjedištem u Sarajevu.