Postavljanje crijepa i fasade na Mevlevijskoj tekiji

Image

 Izgradnja Mevlevijske tekije na lokalitetu ispod Žute tabije odvija se planiranom dinamikom. Završena je krovna konstrukcija i u završnoj fazi je postavljanje crijepa na krov. Pored toga, u toku su radovi na fasadi i oblaganju kamene obloge od hreše oko betonskih zidova, avlije i kape zida.

Mevlevijska tekija se gradi na površini od 400 kvadratnih metara, a kompletan projekt s oko 830.000 KM finansira općina Seldžuk, pobratimska općina Općine Stari Grad. Rok za završetak radova je pet mjeseci, a svečano otvorenje planirano je 6. aprila ove godine. Izvođač radova je firma “Džekos”.