Danas druga sjednica Općinskog vijeća Stari Grad


Druga sjednica Općinskog vijeća Stari Grad održat će se u danas, 26.12.2012. godine, u Velikoj sali Općine,ulica Zelenih beretki broj 4, sa početkom u 14,00 sati, sa ovim dnevnim redom: 

D N E V N I R E D:

1.Usvajanje Zapisnika o radu sa 1.Konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo, održane 4. decembra 2012. godine;
2. Prijedlog Odluke o verifikaciji mandata vijećnika u Općinskom vijeću Stari Grad Sarajevo;
3. Izbor i imenovanje:
a) Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Komisije za propise i Statut;
b) Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika , zamjenika i članova Komisije za finansije i budžet.
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama prečišćenog teksta Poslovnika Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 42/12);
5. Izbor i imenovanje zamjenika Predsjedavajućeg Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo;
6. Prijedlog Odluke o vijećničkoj legitimaciji;
7. Odluke iz oblasti finansija:
a) Izvještaj o realizaciji Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za period 01.01.2012.-30.09.2012. godine;
b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2012. godinu;
c) Nacrt Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2013. godinu;
d) Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2013. godinu;
e) Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju potreba Općine Stari Grad Sarajevo za period 01.01.-31.09.2013. godinu;
8. Prijedlog Odluke o finansiranju/sufinansiranju projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji;
9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Stari Grad Sarajevo;
10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji poslovnih prostora zakupcima;
11. Prijedlog Odluke o korištenju sredstava ostvarenih prodajom poslovnih prostora;
12. Odluka o izgradnji poslovnog objekta u ulici Halači;
13. Prijedlozi iz oblasti imovinsko pravnih odnosa;
I - Utvrđivanje prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu
1. Nuhić Fata
2. Tahirović Šućrija
3. Kunić Began
4. Smajić Bajazit
5. Jašarević Enver
6. Škamo Mulija
7. Sarač Ðula i Sarač Admir
8. Habul Ibrahim
9. Drnda Rasim
10. Duraković Dedo
11. Kapetanović Maida
12. Čelebić Midhat
13. Šuškić Munib
14. Sabljica Fehim
15. Žoljić-Kučukalić Amina
16. Kozarčanin Arif
17. Palo Nermina
18. Guta Nasuf
19. Vejsilović Halid i drugi
II – Odluka o gubitku statusa javnog dobra:
1. Kurtanović Muharem i Musa
III – Ponuda
1. Taso-Kapetanović Vildana i Taso Salih
2. Čehajić Sulejman i drugi
3. Sipić Jovan
4. Glogić Izet
5.Vranić Vildana
IV- Ostalo:
1.Udruženje Planinarsko-skijaško društvo Trebević (ustupanje na privremeno
korištenje)
2. Zejnilović Fahrudin (saglasnost za otuđivanje nedovršene zgrade)
3. Sokolović Faruk (zaključak o ispravci rješenja)
4. Zubčević Esad (zaključak o ispravci)
5. Kadrić Vasvija i Veiz (dopunsko rješenje)
6. Ibišević Malić (odbijajuće rješenje-prijedlog za obnovu postupka)
7. Zubčević Mirsad (odbijajuće rješenje-prijedlog za obnovu postupka)
8. Vejzagić Smail i Omer (izmjena rješenja)

14. Pitanja i incijative Općinskih vijećnika;