Tekuće održavanje zgrade Općine

Image

Nakon rekonstrukcija grijnog sistema na trećem spratu objekta B Općine Stari Grad, nastavljeni su radovi i na nižim spratovima. Rekonstrukcija sistema i postavljanje novih instalacija bili su neophodni jer podne instalacije odavno nisu bil eu funkciji, te ih je trebalo zamijeniti.
U januaru ove godine Općina je, posredstvom Službe za tehničke poslove, rekonstruisala sistem centralnog grijanja u prizemlju objekta B, odnosno u Službi za inspekcijske poslove, portirnici i arhivi, a prošle godine ovi radovi su provedeni u objektu A zgrade Općine.
“U skladu sa finansijskim mogućnostima Općine u narednom periodu rekonstruisat će se i sistem grijanja u preostalom dijelu objekta B , čime će biti okončan projekat obnove centralnog grijanja u ijeloj zgradi”, saopćeno je iz Službe za tehničke poslove Općine.
Istovremeno, uposlenici ove Službe od jučer su angažovani na uklanjanju snijega i ledenica sa zgrade Općine, te platoa što se može vidjeti na pratećim fotografijama.