Sanirana Abdesthana džamija

Image

Sanirani su munara i krov džamije Šejh Ferah (Abdesthana) u starogradskom naselju Kovači.
Munara i krov ove džamije, koja je u martu, 2011. godine, proglašena nacionalnim spomenikom BiH, nastradali su usljed vremenske nepogode. Sanacija je podrazumijevala popravku stropa džamije i zamjenu starih greda. Na krov je postavljena ćeramida, a na munari nova fasada i gromobran.
Za ovaj projekat Općina Stari Grad je s pozicije civilne zaštite obezbijedila 60.000 KM, a izvođač radova bila je je firma “Neimari”.
Krov i munara džamije Šejh Ferah oštećeni su usljed udara groma u munaru. Komadi fasade s munare obrušili su se na krov i uništili ga.
Graditeljska cjelina - Abdesthana (džamija Šejh Ferahova) sa grobljem i česmom u Sarajevu proglašena je 11. marta, 2011. godine nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Džamija Šejha Feraha, poznata u narodu pod nazivom Abdesthana, smještena je iznad Kovača u mahali po kojoj je i dobila ime. Osnivač džamije je izvjesni Šejh Ferah, a izgrađena je prije 1516. godine.