Novi potporni zid u Ulici Sulejmana Zolja

Image

Završena je izgradnja potpornog zida u Ulici Sulejmana Zolja broj 1 u Mjesnoj zajednici Mahmutovac. Na ovoj lokaciji postojao je stari potporni zid koji je bio u ruševnom stanju i predstavljao je opasnost za kuće koje se nalaze ispod i iznad njega.
Stari zid je uklonjen, izbetonirane su tri kampade (dijela) zida, te postavljene barbakane (otvori) za protok vode iza zida.
“Uporedo sa izgradnjom zida, priključili smo i tri kuće koje se nalaze iznad zida, na kanalizacionu mrežu. To je bio jedan od uslova da bi ovaj zid imao svoju pravu funkciju”, pojasnili su u Službi za komunalne poslove i investicije Općine.
Novi armirano betonski potporni zid izgrađen je u dužini od 33 metra i visini od oko 2 metra.
Izvođač radova u ovom projektu bila je firma „Klico trans gradnja“ iz Sarajeva, a rekonstrukciju sa oko 34.000 KM finansirala je Općina Stari Grad.

 

 
Dinamika radova: