Završeno numerisanje starogradskih ulica

Image

Numerisanje starogradskih ulica, odnosno postavljanje novih tabli s nazivima ulica i kućnim brojevima, je završeno.
U ovom projektu numerisane su 52 ulice i prema informacijama iz Službe za komunalne poslove i investicije neophodno je uraditi manje popravke u Ulici Sedrenik koja je bila posljednja ulica u kojoj je projekat numerisanja implementiran.
“Planirali smo da nove table s nazivima ulica i brojevima postavimo na 2.631 objekat. Na terenu table smo postavili na 2.682 objekta. Postavljena je 2.301 mala tabla s nazivima ulica i 87 velikih tabli”, istakli su u Službi za komunalne poslove i investicije Općine Stari Grad.
U sklopu ovog projekta numerisane su 52 ulice u mjesnim zajednicama Širokača, Toka-Džeka, Hrid-Jarčedoli, Mahmutovac, Sedrenik i Mošćanica. Nove table izradilo je Društvo za zapošljavanje osoba hendikepiranog sluha i govora “Pismolik” i njihovo štampanje sa oko 40.000 KM finansirala je Općina Stari Grad.
Numerisanje starogradskih ulica počelo je u aprilu. Ulice u Starom Gradu posljednji put su numerisane prije 37 godina. S obzirom na veliki broj novoizgrađenih objekata i proširivanje ulica novim krakovima, ukazala se potreba za novom numeracijom. Građani mjesnih zajednica: Širokača, Toka-Džeka, Hrid-Jarčedoli, Mahmutovac, Sedrenik i Mošćanica iznijeli su svoje prijedloge na zborovima građana koji su proslijeđeni Općinskom vijeću Stari Grad. Nakon što je Vijeće usvojilo Odluku o posebnom označavanju većih krakova pojedinih ulica, uputilo ju je na usvajanje Skupštini Kantona Sarajevo. Skupština KS je istu Odluku donijela 24. oktobra prošle godine. Prema ovoj Odluci od postojećih 18 ulica napravljene su još 34, pa su za numeraciju predviđene 52 ulice.