Asfaltirana Ulica Mahmutovac

Image

Završena je sanacija i asfaltiranje dva dijela kaldrmisane Ulice Mahmutovac u istoimenoj starogradskoj mjesnoj zajednici.
“U sklopu ovog projekta uklonjena je stara i deformisana kaldrma, postavljen je novi tampon, a slivne rešetke i šahtovi postavljeni su na odgovarajuću visinu zbog pravilne odvodnje”, pojasnili su u Službi za komunalne poslove i investicije Općine Stari Grad, te dodali kako je ulica asfaltirana u dužini od 112 i širini od 2,8 do 3,5 metara.
Projekat asfaltiranja Ulice Mahmutovac sa oko 27.200 KM finansirala je Općina Stari Grad, a izvođač radova je bila firma KJKP “Rad”.