Deminiran teren od kamenoloma Lapišnica do Kozije ćuprije

Image

Teren od kamenoloma Lapišnica do Kozije ćuprije u potpunosti je očišćen od mina i posljednji deminirani dio ovog terena predat je danas (19. oktobra, 2012. godine) Službi civilne zaštite Općine Stari Grad na upravljanje.
Ovaj teren, površine od 21.826 metara kvadratnih, od mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava čistio je deminerski i mašinski tim s 13 deminera. S njima je bio i vođa tima, a na raspolaganju su imali i jednog medicinskog radnika. Današnjoj primopredaji deminirane površine prisustvovali su Adnan Lepić iz Službe za civilnu zaštitu Općine Stari Grad, Siniša Ilić zadužen za nadzor u ime BH MAC-a, Aleksandar Kusmuk operativni oficir Nevladine organizacije “STOP Mines” i Almir Pilavdžija kao dodatna kontrola iz organizacije “Eksploring” iz Mostara.


Predstavnici BH MAC-a i NVO “STOP Mines” pokazali su prisutnima mjesta trajnog obilježavanja svih “lomnih” tački deminirane površine sa po tri metalne šipke koje mogu pronaći metal detektorom.
Na ovom lokalitetu preostalo je još deminiranje potoka Lapišnice, čime će biti okončan projekat deminiranja ovog područja.
Najveći problem sa kojim su se susreli demineri još prije početka deminiranje su otpad i deponije smeća koje su odlagane godinama na ovim terenima.
“Kada smo izašli na lice mjesta ustanovili smo da na dijelu odakle trebamo početi s deminiranjem postoje velike deponije smeća. Služba za inspekcijske poslove Općine Stari Grad angažovala je kamione koji su odvezli 24 kamiona raznog otpada”, pojasnio je Aleksandar Kusmuk, operativni oficir NVO “STOP Mines”.
“Ovim putem molimo sve građane da na obilježenim rizičnim površinama ne odlažu otpad, jer se prilikom uklanjanja smeća često događa da demineri budu povrijeđeni”, dodao je Kusmuk.
Ovaj teren, koji je obuhvatao teritoriju mjesnih zajednica Babića bašča i Mošćanica, deminirala je Nevladina organizacija “STOP Mines”, a projekat je finansirao slovenački Humanitarni fond “ITF”.