Sanacija starogradskih ulica

Image

Sanacija kolovoznih oštećenja i krpljenje udarnih rupa u starogradskim ulicama nastavljeno je tokom ovog mjeseca.
Prema informacijama iz Službe za komunalne poslove i investicije Općine Stari Grad u ovom mjesecu sanirane su ulice: Sedrenik I bataljon, Ispod oraha, Čavrkov sokak, Sumbul česma, Hasana Kaimije i trotoar u Ulici Kamenica.
Ove ulice sanirane su u sklopu ljetnog održavanja cesta na području Općine Stari Grad. Izvođač radova je bila firma KJKP “Rad”, a sanaciju sa oko 18.600 KM finansirala je Općina.

 

Ispod oraha
Hasana Kaimije
Sumbul-česma
Kamenica