Zlatna plaketa i značka za načelnika Hadžibajrića

Image

Zlatnu plaketu sa zlatnom značkom Internacionalne lige humanista za postignute rezultate u radu lokalne zajednice sinoć je (12. septembra, 2012. godine) dodijeljena načelniku Općine Stari Grad Ibrahimu Hadžibajriću.
Na sinoćnoj svečanosti Komisija Internacionalne lige humanista na čelu sa prof. dr. Mirkom Pejanovićem priznanja je, osim Hadžibajriću, dodijelila načelnicima općina: Laktaši - Milovanu Topoloviću, Doboja - Obrenu Petroviću, Foče - Zdravku Krsmanoviću, Centar - Dževadu Bećireviću, Prozor/Rama - Jozi Ivančeviću, Tešnja - Fuadu Šišiću i Lukavca - Dževadu Mujkiću.
Internacionalna liga humanista priznanja je dodijelila na osnovu procjene stepena poštovanja principa Evropske povelje o lokalnoj samoupravi u radu lokalnih lidera u vlasti i samih organa vlasti.
Obraćajući se prisutnima, načelnik Hadžibajrić, kao domaćin svečanosti, zahvalio se Internacionalnoj ligi humanista te istakao da uručeno priznanje predstavlja obavezu da u narednom periodu Općina Stari Grad još bolje primjenjuje Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi.
“Općina Stari Grad, a i ostale općine, svoj posao većinom rade kako treba, ali postoje i prepreke koje im otežavaju da rade i bolje. Neophodno je da se nadležnosti općina povećaju, jer postoje mnogi problemi koje ne možemo rješavati jer nismo nadležni, a od općina se to očekuje”, kazao je Hadžibajrić, dodavši da se nada da će taj problem biti uskoro riješen kako bi građani bili zadovoljni radom svojih lokalnih zajednica.
Načelnik opštine Laktaši Milovan Topolović izjavio je da mu priznanje Internacionalne lige humanista imponuje, naglasivši da ga doživljava kao priznanje cijeloj lokalnoj zajednici u Laktašima i svojim saradnicima.